Walang gamot ang kamatayan, May lunas ang karamdaman