Testimonials

Testimonials – Ms Navarro – Daibetes, Sakit sa Puso, Sakit sa Sikmura

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Apolonia Navarro
Age : 84 Years Old
Address: Franco St. Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Flores – Insomnia, Arthritis

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Ariel Flores
Age : 57 Years Old
Address: Brgy. San Roque Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Banca – Sakit sa Puso, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Belen Banca
Age : 80 Years Old
Address: Brgy. San Roque Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Amatorio – Sakit sa Bato, Rayuma at Prostate Cancer

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Benjamin Amatorio
Age : 85 Years Old
Address: Victoria , Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Ramones – Hypertensive Patient

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Claire Ramones
Address: Makati City
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Larga – Stroke

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Conrado Larga
Age : 59 Years Old
Address: Brgy. san Agustin Bay Laguna
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Santos – Sakit sa Bato

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Diosdado Santos
Address: San Miguel, Bulacan
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Bilarmino – Diabetes, Pasmang Litid at Cease

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Edgardo Bilarmino

Age :  63 Years Old

Address: San Pablo Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Mr Botones – Diabetes at Sakit sa Bato

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Fedelino Botones

Age : 61 Years Old

Address: Brgy. Wawa Nasugbu, Batangas

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Mr Maglaque – Heart Attack

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Freddie Maglaque

Age : 48 Years Old

Address: Sta. Ines San Miguel, Bulacan

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”