Testimonials

Testimonials – Mr Amatorio – Sakit sa Bato, Rayuma at Prostate Cancer

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Benjamin Amatorio
Age : 85 Years Old
Address: Victoria , Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Ramones – Hypertensive Patient

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Claire Ramones
Address: Makati City
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Larga – Stroke

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Conrado Larga
Age : 59 Years Old
Address: Brgy. san Agustin Bay Laguna
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Santos – Sakit sa Bato

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Diosdado Santos
Address: San Miguel, Bulacan
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Bilarmino – Diabetes, Pasmang Litid at Cease

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Edgardo Bilarmino

Age :  63 Years Old

Address: San Pablo Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Mr Botones – Diabetes at Sakit sa Bato

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Fedelino Botones

Age : 61 Years Old

Address: Brgy. Wawa Nasugbu, Batangas

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Mr Maglaque – Heart Attack

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Freddie Maglaque

Age : 48 Years Old

Address: Sta. Ines San Miguel, Bulacan

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Zamudio – Diabetes, Arthritis

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Heralda Zamudio

Age : 52 Years Old

Address: Magsaysay St. Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Mr Perez – May bara ang Ugat sa Puso, Diabetes, Mahina ang Kidney, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Juanito Perez

Age : 65 Years Old

Address: Brgy, Labuin Pila, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Fullon – Breast Cancer, Pneumonia, Rayuma

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Milagros Fullon

Age : 75 Years Old

Address: Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”