Testimonials

Testimonial – Ms Villanueva – Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Guadalupe Villanueva
Age : 47 years old
Address: San Jose Del Monte, Bulacan
Karamdaman: Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Braganza – Aplastic Anemia

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Josephine Braganza
Age : 51 years old
Address: Las Piñas
Karamdaman: Aplastic Anemia

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Guerrero – High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Juana Guerrero
Age : 81 years old
Address: Tugatog, Malabon City
Karamdaman: High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Ebreo – Bukol sa Mata

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Rhodora Ebreo
Age : 58 years old
Address: Las Piñas
Karamdaman: Bukol sa Mata

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Comillor – Diabetic, May Bukol sa Gal Bladder

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

 

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Rosalina Comillor
Age : 62 years old
Address: Las Piñas
Karamdaman: Diabetic, May Bukol sa Gal Bladder

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Carvajal – Diabetic, Madalas Mahilo, Di Makatulog

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Zenaida Carvajal
Age : 77 years old
Address: Balintawak, Quezon City
Karamdaman: Diabetic, Madalas Mahilo, Di Makatulog

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonial – Ms Panghulan – Mataas ang Uric Acid, Arthritis

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Zenaida Panghulan
Age : 69 years old
Address: Usuan, Taguig City
Karamdaman: Mataas ang Uric Acid, Arthritis

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”