Testimonial – Dr Chavenia Edmundo – May Bara sa Puso, Nagkaroon ng Mild Stroke

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Dr. Edmundo Chavenia
Age : 56 years old
Address: Cubao, Quezon City
Karamdaman: May Bara sa Puso, Nagkaroon ng Mild Stroke

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Dr Chavenia Edmundo - May Bara sa Puso, Nagkaroon ng Mild Stroke
Title
Testimonial - Dr Chavenia Edmundo - May Bara sa Puso, Nagkaroon ng Mild Stroke
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Dr. Edmundo Chavenia Age : 56 years old Address: Cubao, Quezon City Karamdaman: May Bara sa Puso, Nagkaroon ng Mild Stroke "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *