Testimonial – Mr Arceo – TB Meningitis, Nawalan ng Paningin, Na Stroke

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Marvin Arceo
Age : 27 years old
Address: Cainta, Rizal
Karamdaman: TB Meningitis, Nawalan ng Paningin, Na-Stroke

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Arceo - TB Meningitis, Nawalan ng Paningin, Na Stroke
Title
Testimonial - Mr Arceo - TB Meningitis, Nawalan ng Paningin, Na Stroke
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Marvin Arceo Age : 27 years old Address: Cainta, Rizal Karamdaman: TB Meningitis, Nawalan ng Paningin, Na-Stroke "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.