Testimonial – Mr Botones – Diabetes at Sakit sa Puso

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Romy Botones

Age : 64 Years Old

Address: Brgy, Wawa Nasugbu, Batangas

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Botones - Diabetes at Sakit sa Puso
Title
Testimonial - Mr Botones - Diabetes at Sakit sa Puso
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Romy Botones Age : 64 Years Old Address: Brgy, Wawa Nasugbu, Batangas "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *