Testimonial – Mr Carvajal – Insomnia, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Benjamin Carvajal
Age : 83 years old
Address: Balintawak, Quezon City
Karamdaman: Insomnia. High Blood

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Carvajal - Insomnia, High Blood
Title
Testimonial - Mr Carvajal - Insomnia, High Blood
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Benjamin Carvajal Age : 83 years old Address: Balintawak, Quezon City Karamdaman: Insomnia. High Blood "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *