Testimonial – Mr Fernandez – Diabetes

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Antonio Fernandez
Age : 64 years old
Address: 6th Avenue, Caloocan
Karamdaman: Diabetes

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Fernandez - Diabetes
Title
Testimonial - Mr Fernandez - Diabetes
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Antonio Fernandez Age : 64 years old Address: 6th Avenue, Caloocan Karamdaman: Diabetes "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *