Testimonial – Mr Lagarde – High Blood, Arthritis, Prostate

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Dennis Lagarde
Age : 40 years old
Address: San Andres Bukid, Manila
Karamdaman: Dating may High Blood, Arthritis, Problem sa Prostate

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Lagarde - High Blood, Arthritis, Prostate
Title
Testimonial - Mr Lagarde - High Blood, Arthritis, Prostate
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Dennis Lagarde Age : 40 years old Address: San Andres Bukid, Manila Karamdaman: Dating may High Blood, Arthritis, Problem sa Prostate "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *