Testimonial – Mr Landingin – Diabetes, Kumplikasyon sa Baga at Kidney

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Gerardo Landingin
Age : 53 years old
Address: Brgy. Holy Spirit, Quezon City
Karamdaman: Diabetes, Kumplikasyon sa Baga at Kidney

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Landingin - Diabetes, Kumplikasyon sa Baga at Kidney
Title
Testimonial - Mr Landingin - Diabetes, Kumplikasyon sa Baga at Kidney
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Gerardo Landingin Age : 53 years old Address: Brgy. Holy Spirit, Quezon City Karamdaman: Diabetes, Kumplikasyon sa Baga at Kidney "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.