Testimonial – Mr Mercado – Na Stroke, Diabetes

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Cesar Mercado
Age : 66 years old
Address: Cainta, Rizal
Karamdaman: Na Stroke, Diabetes
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Mercado - Na Stroke, Diabetes
Title
Testimonial - Mr Mercado - Na Stroke, Diabetes
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Cesar Mercado Age : 66 years old Address: Cainta, Rizal Karamdaman: Na Stroke, Diabetes "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.