Testimonial – Mr Oca – Rayuma at Kumplikasyon sa Bato

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Paulino Oca

Age : 65 Years Old

Address: Brgy. Nanhaya Victoia, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Oca - Rayuma at Kumplikasyon sa Bato
Title
Testimonial - Mr Oca - Rayuma at Kumplikasyon sa Bato
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Paulino Oca Age : 65 Years Old Address: Brgy. Nanhaya Victoia, Laguna "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *