Testimonial – Mr Panganiban – Enlargement of Prostate, Pasma, Pneumonia, Almoranas

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Alfredo Panganiban
Age : 69 years old
Address: Plaridel, Bulacan
Karamdaman: Enlargement of Prostate, Pasma, Pneumonia, Almoranas

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Panganiban - Enlargement of Prostate, Pasma, Pneumonia, Almoranas
Title
Testimonial - Mr Panganiban - Enlargement of Prostate, Pasma, Pneumonia, Almoranas
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Alfredo Panganiban Age : 69 years old Address: Plaridel, Bulacan Karamdaman: Enlargement of Prostate, Pasma, Pneumonia, Almoranas "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *