Testimonial – Mr Pangilinan – Sakit sa Baga, Prostate Cancer, Bukol sa Dibdib

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Juanito Pangilinan
Age : 68 years old
Address: Plaridel, Bulacan
Karamdaman: Sakit sa Baga, Prostate Cancer, Bukol sa Dibdib

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Pangilinan - Sakit sa Baga, Prostate Cancer, Bukol sa Dibdib
Title
Testimonial - Mr Pangilinan - Sakit sa Baga, Prostate Cancer, Bukol sa Dibdib
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Juanito Pangilinan Age : 68 years old Address: Plaridel, Bulacan Karamdaman: Sakit sa Baga, Prostate Cancer, Bukol sa Dibdib "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.