Testimonial – Mr Payabyab – Glaucoma, Almoranas, Luslos, Rayuma, Asthma

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Teodorico Payabyab
Age : 78 years old
Address: San Miguel, Bulacan
Karamdaman: Galaucoma, Almoranas, Luslos, Rayuma, Asthma

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

 

Summary
Testimonial - Mr Payabyab - Glaucoma, Almoranas, Luslos, Rayuma, Asthma
Title
Testimonial - Mr Payabyab - Glaucoma, Almoranas, Luslos, Rayuma, Asthma
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Teodorico Payabyab Age : 78 years old Address: San Miguel, Bulacan Karamdaman: Galaucoma, Almoranas, Luslos, Rayuma, Asthma "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *