Testimonial – Mr Perez – May bara ang Ugat sa Puso, Diabetes, Mahina ang Kidney, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Juanito Perez

Age : 65 Years Old

Address: Brgy, Labuin Pila, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Mr Perez - May bara ang Ugat sa Puso, Diabetes, Mahina ang Kidney, High Blood
Title
Testimonial - Mr Perez - May bara ang Ugat sa Puso, Diabetes, Mahina ang Kidney, High Blood
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Juanito Perez Age : 65 Years Old Address: Brgy, Labuin Pila, Laguna "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.