Testimonial – Ms Abela – Hypothyroidism, Liver Hemangioma, Tumaas ang BP at Cholesterol, Barado ang Puso

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Dolores Abela
Age : 37 years old
Address: Plaridel, Bulacan
Karamdaman: Hypothyroidism, Liver Hemangioma, Tumaas ang BP at Cholesterol Barado ang Puso

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Abela - Hypothyroidism, Liver Hemangioma, Tumaas ang BP at Cholesterol, Barado ang Puso
Title
Testimonial - Ms Abela - Hypothyroidism, Liver Hemangioma, Tumaas ang BP at Cholesterol, Barado ang Puso
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Dolores Abela Age : 37 years old Address: Plaridel, Bulacan Karamdaman: Hypothyroidism, Liver Hemangioma, Tumaas ang BP at Cholesterol Barado ang Puso "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *