Testimonial – Ms Aquino – Sumasakit ang Balikat at Braso, namamanhid ang Paa

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS

 Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Diosdada Aquino

Age : 59 Years Old

Address: Sariaya, Quezon

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Aquino - Sumasakit ang Balikat at Braso, namamanhid ang Paa
Title
Testimonial - Ms Aquino - Sumasakit ang Balikat at Braso, namamanhid ang Paa
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Diosdada Aquino Age : 59 Years Old Address: Sariaya, Quezon "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.