Testimonial – Ms Colima – High Blood, Heart Enlargement

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Asuncion Colima
Age : 78 years old
Address: Caa, Las Pinas
Karamdaman: High Blood, Heart Enlargement

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Colima - High Blood, Heart Enlargement
Title
Testimonial - Ms Colima - High Blood, Heart Enlargement
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Asuncion Colima Age : 78 years old Address: Caa, Las Pinas Karamdaman: High Blood, Heart Enlargement "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *