Testimonial – Ms Cuaresma – Dating may Mayuma

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Nevelyn Cuaresma
Age : 20 years old
Address: Sta. Ynez, Bulacan
Karamdaman: Dating may Mayuma

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Cuaresma - Dating may Mayuma
Title
Testimonial - Ms Cuaresma - Dating may Mayuma
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Nevelyn Cuaresma Age : 20 years old Address: Sta. Ynez, Bulacan Karamdaman: Dating may Mayuma "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.