Testimonial – Ms Guerrero – High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Juana Guerrero
Age : 81 years old
Address: Tugatog, Malabon City
Karamdaman: High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Guerrero - High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso
Title
Testimonial - Ms Guerrero - High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Juana Guerrero Age : 81 years old Address: Tugatog, Malabon City Karamdaman: High Blood, Sumasakit ang Katawan, May Pacemaker sa Puso "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.