Testimonial – Ms Maglaque – Cancer sa Bituka

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Maria Luisa Maglaque
Age : 38 years old
Address: Sta. Ynez, San Miguel Bulacan
Karamdaman: Cancer sa Bituka

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Maglaque - Cancer sa Bituka
Title
Testimonial - Ms Maglaque - Cancer sa Bituka
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Maria Luisa Maglaque Age : 38 years old Address: Sta. Ynez, San Miguel Bulacan Karamdaman: Cancer sa Bituka "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *