Testimonial – Ms Mariano – Namamaga ang Puso, Mababa ang Red Blood Cells

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Adelina Mariano
Age : 66 years old
Address: San Ildefonso, Bulacan
Karamdaman: Namamaga ang Puso, Mababa ang Red Blood Cells

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Mariano - Namamaga ang Puso, Mababa ang Red Blood Cells
Title
Testimonial - Ms Mariano - Namamaga ang Puso, Mababa ang Red Blood Cells
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Adelina Mariano Age : 66 years old Address: San Ildefonso, Bulacan Karamdaman: Namamaga ang Puso, Mababa ang Red Blood Cells "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *