Testimonial – Ms Usman – Komplikasyon ng Diabetes, Namanas ang Buong Katawan, Lumabo ang Mata

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Ailien Usman
Age : 37 years old
Address: Sta. Rosa, Laguna
Karamdaman: Komplikasyon ng Diabetes, Namanas ang Buong Katawan, Lumabo ang Mata

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Usman - Komplikasyon ng Diabetes, Namanas ang Buong Katawan, Lumabo ang Mata
Title
Testimonial - Ms Usman - Komplikasyon ng Diabetes, Namanas ang Buong Katawan, Lumabo ang Mata
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Ailien Usman Age : 37 years old Address: Sta. Rosa, Laguna Karamdaman: Komplikasyon ng Diabetes, Namanas ang Buong Katawan, Lumabo ang Mata "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.