Testimonial – Ms Villanueva – Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Guadalupe Villanueva
Age : 47 years old
Address: San Jose Del Monte, Bulacan
Karamdaman: Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Villanueva - Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm
Title
Testimonial - Ms Villanueva - Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Guadalupe Villanueva Age : 47 years old Address: San Jose Del Monte, Bulacan Karamdaman: Nervous Breakdown, Hyperthyroidsm "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *