Testimonial – Ms Viudez – Sakit sa Puso, Dalawang Beses na Stroke

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

KAKAIBANG LUNAS

Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal…….
Name: Lionela Viudez
Age : 59 years old
Address: Sta. Ynez, San Miguel, Bulacan
Karamdaman: Sakit sa Puso, dalawang beses na-Stroke

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonial - Ms Viudez - Sakit sa Puso, Dalawang Beses  na Stroke
Title
Testimonial - Ms Viudez - Sakit sa Puso, Dalawang Beses na Stroke
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal....... Name: Lionela Viudez Age : 59 years old Address: Sta. Ynez, San Miguel, Bulacan Karamdaman: Sakit sa Puso, dalawang beses na-Stroke "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *