Testimonials – Ms Casuela – Cervical Cancer

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Nora Casuela
Age : 51 Years Old
Address: Plaridel Bulacan

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonials - Ms Casuela - Cervical Cancer
Title
Testimonials - Ms Casuela - Cervical Cancer
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Nora Casuela Age : 51 Years Old Address: Plaridel Bulacan "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *