Testimonials – Ms Medrano – Sumakit ang Likod at Batok

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Wenefreda Medrano
Age : 52 Years Old
Address: Sariaya, Quezon

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Summary
Testimonials - Ms Medrano - Sumakit ang Likod at Batok
Title
Testimonials - Ms Medrano - Sumakit ang Likod at Batok
Description

KAKAIBANG LUNAS Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal. Name: Wenefreda Medrano Age : 52 Years Old Address: Sariaya, Quezon "Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit."

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *