Testimonials – Mr Arpon – Prostate

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Leonardo Arpon
Age : 60 Years Old
Address: Krus na Ligas, Quezon City
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Edovas – Vertigo, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Lourdes Edovas
Age : 69 Years Old
Address: Sauyo, Quezon City
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Fermin – Laging Sumasakit ang Kalamnan, Antukin, Nagkaroon ng Bukol sa Atay

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Mylene Fermin
Age : 33 Years Old
Address: Sariaya, Quezon
“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Casuela – Cervical Cancer

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Nora Casuela
Age : 51 Years Old
Address: Plaridel Bulacan

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Mr Mercado – Diabetes

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Ricardo Mercado
Age : 62 Years Old
Address: Gen. Tinio, Nueva Ecija

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Mecurio – Diabetes, Heart Enlargement, Kidney Failure, High Blood, Fatty Liver, UTI

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Vilma Mecurio
Age : 62 Years Old
Address: 6st Avenue, Caloocan City

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Medrano – Sumakit ang Likod at Batok

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Wenefreda Medrano
Age : 52 Years Old
Address: Sariaya, Quezon

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Navarro – Daibetes, Sakit sa Puso, Sakit sa Sikmura

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Apolonia Navarro
Age : 84 Years Old
Address: Franco St. Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Flores – Insomnia, Arthritis

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Ariel Flores
Age : 57 Years Old
Address: Brgy. San Roque Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”

Testimonials – Ms Banca – Sakit sa Puso, High Blood

REH Kings Herbal Testimonials

REH Kings Herbal Testimonials

 

KAKAIBANG LUNAS
Isang testimonya ng nakaranas ng kaginhawahan sa pag inom ng Kings Herbal.
Name: Belen Banca
Age : 80 Years Old
Address: Brgy. San Roque Victoria, Laguna

“Mahalagang Paalala: Ang Kings Herbal ay Hindi Gamot at Hindi Dapat Gamiting Panggamot Sa Anumang Uri ng Sakit.”